25-28.03.2015. - Kick off meeting Croatia

 

 DJEČJI VRTIĆ MATIJE GUPCA U EU PROJEKTIMA – IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ AKTIVNOSTI
FIRST KICK OF MEETING  - CROATIA 25TH-28TH OF MARCH 2015.
PROJECT TITLE : EARL LEARN TO LEARN ENVIROMENT – EL2EL                 
PARTICIPITIANS: BELGIUM – Lieve Penders, Barbara Leaners, LATVIA – Ilze Freimane, Inese Lesmina
FINLAND – Katja Vuori , GREECE – Efthalia Boukli, Maria Ntantami, Anestis Papadopulos
TURKEY – Nuriye Tasbasi, Nese Bayram, CROATIA: Lidija Vuković, Silvija Zlatar, Jana Bjelajac, Nina Černjul, Josipa Bekić, Zrinka Urukalović, Blaženka Pintur

TIJEK DOGAĐANJA
 
·       KRATKO PREDSTAVLJANJE ZEMALJA SUDIONICA SUSRETA – ustanove iz kojih dolaze, obilježja i načini odgojno obrazovnog rada
·       PLAN ZA OSIGURANJE KVALITETE PROJEKTA ( osigurava EDUCLUSTER FINLAND) Raspravljajući o kvaliteti izdvojili smo nekoliko značajnih aktivnostI koje će pratiti I ZA KOJE JE ODGOVORAN EDUCLUSTER
-        Osigurava kvalitetnu implementaciju projekta, efikasno financiranje , transparentnost…
-        Fokusira se na procese važne za projekt
-        Svi sudionici uključeni su u proces osiguranja kvalitete
-        Popunjavali smo preliminirani Inga obrazac i najavljena su ispitivanja tijekom realizacije
 
Uskoro slijedi trening u Švedskoj – Uppsala .
Prije odlaska ECF će uputiti upitnik svim partnerima. Za vrijeme treninga biti će prezentirana nova verzija plana aktivnosti koji će biti utemeljen na zaključcima iz Zagreba. U Švedskoj ćemo zajednički proraditi plan te ponovno ispuniti upitnik i procijeniti učinkovitost treninga te će novi plan biti na Moodl platformi.
 
NAŠA OČEKIVANJA OD TRENINGA U ŠVEDSKOJ:
-        PEDAGOŠKI OKVIR ZA ODGOJNO OBRAZOVNE AKTIVNOSTI
-        TEORETSKA  ZNANJA ZA VJEŠTINE UČENJA
-        JASNOĆA UNUTAR TIMSKOG DJELOVANJA
-        DOGOVORITI  NAČINE PROMATRANJA AKTIVNOSTI DJECE I MJERENJA NJIHOVA NAPRETKA
 
 
PRIKAZ AKTIVNOSTI
 
SVE PRISUTNE ZEMLJE PRIPREMILE SU PRIKAZ TRI AKTIVNOSTI U RADU S DJECOM. AKCENAT JE NA KORIŠTENJU PRIRODNIH RESURSA. IZ PRIKAZANIH MODELA VIDLJIVA JE RAZLIČITOST I BOGATSTVO U PRAKSI U RAZLIČITIM PODNEBLJIMA UNUTAR EUROPE. MI IZ IHRVATSKE PRIKAZALI SMO TAKOĐER TRI AKTIVNOST KOJE SU IZAZVALE VELIKI INTERES SUDIONIKA.
PRVA IMPLEMENTACIJA AKTIVNOSTI PLANIRANA JE DO KRAJA MJESECA SVIBNJA, A O TOME ĆEMO VAS IZVIJESTITI.
U ŠVEDSKU NA TRENING  ODLAZE : SILVIJA ZLATAR, JOSIPA, BEKIĆ, JANA BJELAJAC I BLAŽENKA PINTUR 
 
  

 


Ispiši stranicu