Erasmus+ (KA1) 5.6.2017. - 4.6.2019. Različiti pristupi kreativnom podučavanju djece rane i predškolske dobi

CILJEVI PROJEKTA

 Podizanje stručne kvalitete djelatnika kroz:
- Cjeloživotno učenje
- Unaprjeđivanje kompetencija komunikacije na engleskom jeziku

- Jačanje postojećih znanja i stručnih kompetencija (u području rada s djecom na otvorenom i ranog učenja engleskog jezika) te implementacija novih metoda i alata u praksi
- Integracija odgoja za održivi razvoj i odgojno-obrazovni rad s djecom na otvorenom

MOBILNOSTI PROJEKTA

U okviru projekta planirano je 8 mobilnosti (4 strukturirana tečaja i 4 job shadowing-a) za 15 djelatnika.

4 strukturirana tečaja = 7 djelatnika (Malta, Portugal, Velika Britanija, Island)

1. Alpha School of English- "Teaching English to very young learners“ (Malta)
Cilj: unaprjeđivanje vještina podučavanja i metodičkog pristupa djeci i vlastitog znanja engleskog jezika djelatnika, uvid u praktičnu primjenu novih ideja, pristupa i metoda rada
2. Outdoored- "Outdoor leadership" (Portugal)
Cilj: vođenje i osmišljavanje kreativnijeg boravka na otvorenom (pokretne igre i vježbe), važnost učenja na otvorenom širenjem prostora za učenje u životno okružje, vanjski prostor ustanove i širu okolicu
3. Cursus Iceland- "Outdoor education, landscape and outdoor venues“ (Island)
Cilj: mogućnost za usvajanje praktičnih znanja i alata za poticanje umjetnosti i obrta (rukotvorine) na otvorenom, kompetencije vođenja praktičnih radionica na otvorenom, uvježbavanje vještina korištenja prirodnih materijala u svakodnevnoj praktičnom radu, team building
4. The Lake School of English Oxford- "English for Effective Communication“ (Velika Britanija)
Cilj: unapređenje komunikacijskih vještina na sastancima, izrade prezentacija, vještine pisanja te socijalnog ophođenja. Ciljana skupina su osobe koje rade u sustavu obrazovanja i koriste engleski u komunikacijske svrhe.

4 job shadowinga = 8 djelatnika (Velika Britanija, Latvija, Danska, Estonija)

1. Preschool educational Institution "Mezmalina", Latvia, Priekuli

ključna obilježja: učenje na otvorenom, mogućnosti rada u različitim (vremenskim) uvjetima na otvorenom, Eko-škola, obrazovanje o okolišu

2. Long Buckby Infant School, Long Buckby, United Kingdom

ključna obilježja: djeca najefikasnije uče kada su sretna sigurna i poštovana u sredini u kojoj se osjećaju sigurno i voljeno, poticajna okolina unutar vrtića te njegovog vanjskog okružja u šumi gdje su djeca u mogućnosti naučiti cijeniti prirodu i okoliš koji ih okružuje, važnost ranog učenja jezika za osnovnu komunikaciju i razvoj

3. Private Kindergarten Naba, Estonia, Talin

ključna obilježja: važnost timskog rada odgojitelja, dobre komunikacije i povezanosti s roditeljima, projektno učenje, učenje na otvorenom i promoviranje zdravlja, metoda "Korak po korak"

4. Idrætsbørnegården Skratmosen, Sønderborg, Danska

ključna obilježja: tjelesni odgoj koji se koristi kao alat/metoda za poticanje razvoja: socijalnih kompetencija, prirodnih znanosti, jezika i kulturnog izražavanja


 


Ispiši stranicu