Projekt Erasmus+ (KA1) 1. 6. 2014. - 31. 5. 2016. Učenje o svijetu putem osjetila

 

Dana 10.06 2014. Agencija za mobilnost i Eu programe odobrila nam je traženu financijsku potporu u sklopu programa za cjeloživotno učenje.

Ključna aktivnost 1 namjenjena je ostvarivanju mobilnosti zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova u svrhu usavršavanja znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje posla u svojim matičnim ustanovama.TEMA NAŠEG PROJEKTA:  UČENJE O SVIJETU PUTEM OSJETILA

VRIJEME PROVOĐENJA : 01.06.2014-31.05.2016.

PROVODIT ĆE SE SLIJEDEĆE AKTIVNOSTI:             
- strukturirani tečajevi (10 mobilnosti)
- Job shadowing (9 mobilnosti)

Cilj nam je kroz zajedničku temu projekta ojačati svoje stručne potencijale. Naglasak je na razvijanju vještina i kompetencija od najranije životne dobi.

Zadatak nam je integrirati stečana znanja u praktičan rad s djecom i roditeljima, informirati ostale djelatnike ustanove o stečenom znanju

Po povratku s mobilnosti pratite našu stranicu. Izvještavat ćemo vas o provedbi i događanjima te doživljajima naših putnica. Zanimat će vas i kako su predstavile naš vrtić i  našu domovinu.

Ispiši stranicu