Savjetovanje za roditelje

Svi roditelji mogu dogovoriti termin razgovora sa svakim od stručnih suradnika – ovisno o temi i potrebama roditelja.
Javiti se možete osobno, telefonski ili e - mailom.

Psihologinja (dvmgupca-psiholog@metromail.hr)
Neke od najčešćih tema savjetovanja s psihologom su razvojni status i razvojne potrebe djeteta, primjerenost odgojnih postupaka u obitelji, posebne potrebe djeteta - prolazna, povremena ili trajna emocionalna stanja i/ili reakcije djeteta – razvojne faze (prkos, negativizam, ljubomora i sl.), postupci kod narušenih obiteljskih odnosa – razvod roditelja, tugovanje u djece i sl.

Logopedinja (dvmgupca-logoped@metromail.hr)
Roditelji mogu s logopedinjom razgovarati o svim temama vezanim za komunikacijski i govorno-jezični razvoj djeteta predškolske dobi. Posebno se to odnosi na situacije kada postoji zabrinutost roditelja o tom aspektu razvoja djeteta od ranije dobi. Najčešće teme su usporeni razvoj govora i jezika, problemi izgovora, mucanje i brzopletost, predvještine potrebne za polazak u školu. Jednako važna tema koja se nameće je i poticanje komunikacije od najranije dobi.

Također, logopedinja opservira i prati djecu u skupini i savjetuje odgojitelje, roditelje i po potrebi upućuje na dodatne podrške i tretmane izvan vrtića. Kroz razgovor s roditeljima kreira se najbolja strategija prilagođena individualnim potrebama djeteta s ciljem poticanja govorno- jezičnog razvoja u vrtiću i kod kuće. Djeca se uključuju u logopedski tretman u vrtiću prema (trenutnim) mogućnostima i uvjetima. Pripremaju se dodatni materijali i pružaju se podrška i pomoć u vidu stručne literature.  

Zdravstvena voditeljica (dvmgupca-zdravstvenavoditeljica@metromail.hr)
Zdravstveno savjetovanje je podrška roditeljima pri donošenju odluka vezanim uz pravilan rast i razvoj, njegu djeteta i jačanje otpornosti dječjeg organizma. Tu će se dogovoriti mjere i postupci u slučaju specifičnih zdravstvenih potreba: posebne potrebe u prehrani, poteškoća vezanih uz kronična oboljenja, preosjetljivosti dječjeg organizma.


Ispiši stranicu