Osobitosti stručnog rada

U 15 odgojnih skupina provodimo 10-satni cjeloviti razvojni program odgoja i obrazovanja djece u dobi od godine dana do polaska u školu. U dvije mješovite skupine djece provodimo cjelodnevni posebni program ranog učenja engleskog jezika. Kraći program ranog učenja engleskog jezika u trajanju od 60 sati godišnje provodimo u 9 skupina. Obavezni program Predškole u trajanju od 250 sati godišnje (za djecu koja nisu upisana u vrtić) provodit ćemo  u Zagrebačkoj aveniji 5a. Provodit ćemo ga dva puta tjedno po tri sata.

Otvorenost cjelokupnog pedagoškog rada ustanove, timski rad, uvođenje inovacija, obogaćivanje materijalnog okružja, kvalitetna komunikacija i sveobuhvatna suradnja su područja našeg djelovanja i stalnog unapređivanja.  Suradnja s roditeljima jednako nam je važna kao i rad s djecom. Komunikacijski roditeljski sastanci i individualni razgovori s roditeljima standard su našeg kurikuluma.

Godinama naš tim vrtića provodi "Child Assault Prevention"- CAP program prevencije zlostavljanja djece  u koji  uključujemo svu djecu u godini prije polaska u školu.  Kontinuirano uspješno surađujemo s Učiteljskim fakultetom i  Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom  Sveučilišta u Zagrebu, a s ciljem razmjene znanja, provedbe istraživanja te prakse studenata.

Dječji vrtić Matije Gupca kontinuirano motivira svoje djelatnike na uključivanje  u  različite oblike stručnog usavršavanja. Cjeloživotno učenje doprinosi kvaliteti odgojno-obrazovnog rada s djecom, stručnosti odgojitelja u pojedinim područjima, unapređivanju uvjeta i prepoznavanju stvarnih potreba djece. Ulaskom Hrvatske u veliku Europsku zajednicu stvorile su se mogućnosti za uključivanje u različite oblike stručnog usavršavanja na razini Europe. Od 2012. godine sudjelujemo u  programu Comenius i koristimo eTwinning platformu. U aktivnosti programa Erasmus+ aktivno smo se uključili od samog njegovog početka i trenutno provodimo dvije aktivnosti, KA1– stručno usavršavanje i KA2– strateška partnerstva te smo jedna od rijetkih ustanova koja sudjeluje u oba projekta.
Ponosni smo nositelji oznake eTwinning school 2018-2019. To je bilo prvi put da se ta oznaka uopće dodjeljuje, a mogu je dobiti ustanove s najvećim brojem aktivnih korisnika platforme. Oznaku e-Twining school dobili smo i 2020. godine. Nastojimo u što većem broju motivirati odgojno obrazovne djelatnike kako bi koristili eTwinning za uključivanje u projekte  sa svojom skupinom, ovisno o dobi i interesu djece.
Svi naši projekti imaju za cilj poticanje i razvijanje kretanja i učenja na otvorenom prostoru. U godinama pandemije bolesti COVID 19 takav pristup pokazao se osobito  korisnim. 2021. godine inovativnost našeg projekta Različiti pristupi kreativnom poučavanju djece prepoznala je Europska komisija i dodijelila nam nagradu.

Ispiši stranicu