Unapređivanje partnerstva s roditeljima

  • kvalitetno i strukturirano predstavljamo naš vrtić i program roditelju - leci o pravima roditelja u vrtiću, o osobitostima vrtića i programa, o razdoblju prilagodbe,
  • omogućavamo roditelju uvid u provedbu programa i reakcije djeteta na program - uvođenjem roditelja u skupinu i prezentiranjem video-zapisa na roditeljskim sastancima
  • potičemo roditelje na međusobnu razmjenu iskustava i aktivan odnos prema temama važnim za roditeljstvo i djetetov razvoj - višegodišnje organiziranje komunikacijskih roditeljskih sastanaka na teme Priručnika "Pomozimo im rasti", a sada već i na teme koje roditelji i odgojitelji smatraju važnima. Svakodnevno su roditelju dostupni edukativni leci, omogućena im je posudba knjiga i slikovnica iz vrtićke knjižnice, o važnim, aktualnim događanjima informiramo putem web stranice
  • provodimo redovite godišnje ankete za roditelje te ih upoznajemo s rezultatima njihove procjene našega rada

Ispiši stranicu