Roditeljska je obveza

Poštivati odrednice Ugovora potpisanog s vrtićem i Kućnog reda koje se odnose na:

  • protokol upisa djeta u vrtić
  • način i rok plaćanja vrtića
  • način sudjelovanja u uvjetima u kojima dijete u vrtiću boravi
  • ponašanje u slučaju djetetove bolesti radi zaštite zdravlja djeteta i zaštite zdravlja druge djece
  • informiranje o eventualnim novonastalim promjenama djetetovog zdravlja dostavljanjem medicinske dokumentacije
  • vrijeme dolaska u vrtić i najavu eventualnih odstupanja od uobičajenog
  • protokol ispisa djeteta iz vrtića


Poštivati pravila ponašanja donešena zajednički na roditeljskom sastanku koja se odnose na:

  • način razmjene informacija o djetetu (kada telefonirati, što je važno reći i sl.)
  • ponašanje prema drugoj djeci u skupini i ponašanje prema drugim roditeljima
  • zajedničke akcije roditelja i vrtića (projekti, izleti, posjete, prikupljanje...)

Ispiši stranicu