21.-25.10.2019. IZVJEŠTAJ S JOB SHADOWINGA NA SICILIJI

 
U sklopu Erasmus+ KA1 projekta „Stručne kompetencije za izazove suvremenog procesa“ djelatnici Dječjeg vrtića Matije Gupca participiraju u  aktivnostima job shadowinga. Isti uključuje promatranje prakse u drugim ustanovama, njenu opservaciju te potom unapređivanje pedagoške prakse u matičnoj ustanovi. Uključene ustanove iz različitih zemalja uspoređuju i promišljaju praksu te kreiraju nove strategije i pedagoške inovacije koje doprinose kvalitetnijem zadovoljavanju odgojno obrazovnih  potreba djece.
U periodu od 21. do 25. listopada odgojiteljica Helena Tomičak i pedagoginja Blaženka Pintur boravile su na Siciliji. Job shadowing realiziran je u ustanovi  ISTITUTO COMPRENSIVO ˝GIOVANNI FALCONE˝, San Giovanni La Punta, Catania–Sicilja. Ustanova u svom sastavu ima tri škole, a dječji vrtić nalazi se u sklopu škole. Škola je uključena u više projekata u sklopu Erasmus programa, a mnogo projekata realizira se kroz e-Twinning platformu. Djeca s posebnim potrebama uključena su u redovan odgojno obrazovni rad dječjeg vrtić i škole. Proces integriranja i napredovanja djece prate stručnjaci medicinsko-pedagoškog profila. U rad  vrtića redovito su uključeni roditelji, putem sastanaka i donošenja potrebnih materijala. Projektni pristup u realizaciji programa  prisutan je u velikoj mjeri  i njegovi učinci vidljivi su kroz cjelokupno materijalno okruženje. Iskustva stečena kroz JS bit će disemenirana odgojiteljima i stručnom timu kroz daljnje stručno usavršavanje unutar našeg vrtića. Započeta je i konkretna suradnja odgojiteljica oba vrtića kroz e-Twinning projekt s ciljem stjecanja novih znanja i vještina u radu s djecom koja će doprinijeti senzibilizaciji djece i odraslih za različite potrebe, a sve na dobrobit djece.
 
   

 

Ispiši stranicu