Erasmus Akreditacija

 
 
                                


Erasmus+ Akreditacija


Agencija za mobilnost i programe EU prihvatila je našu prijavu te je DV Matiji Gupcu dodijelila Erasmus
akreditaciju u području odgoja i općeg obrazovanja za razdoblje od 2022. do 2027. godine.
                      Dodijeljena akreditacija omogućit će lakši pristup financiranju naše ustanove u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) u novom programskom razdoblju Erasmus+ te će na taj način omogućiti daljnje unaprjeđenje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja djelatnika te jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja u našem vrtiću.
Sve su prijavljene odgojno – obrazovne ustanove trebale predočiti Erasmus plan, odnosno plan aktivnosti unutar Erasmusa kojima će ostvariti ključne potrebe svoje ustanove.
Ciljevi naše ustanove su:
  1. Modernizacija rada i osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa korištenjem IKT i uvođenjem inovativnih oblika učenja i poučavanja u praksu
  2. Osnaženi stručni djelatnici za rad s djecom s posebnim i specifičnim potrebama u okolini koja promiče različitost, toleranciju i demokratsko sudjelovanje temeljeno na humanim vrijednostima
  3. Ojačani kapaciteti stručnih djelatnika ustanove za suvremeni i cjelovit pristup poučavanju o održivom razvoju
 
U prvoj godini programa planirano je osam mobilnosti kojima ćemo ciljano unapređivati vještine odgojno – obrazovnih djelatnika naše ustanove, a koje ćemo najaviti početkom sljedeće pedagoške godine.

Ispiši stranicu