Erasmus+ (KA1), 1.6.2019. – 31.8.2021., Stručne kompetencije za izazove suvremenog procesa

 
U pedagoškoj godini 2019./2020. te 2020./2021. vrtić je provodio Erasmus+ KA1 projekt "Stručne kompetencije za izazove suvremenog procesa" koji je uključivao mobilnosti djelatnika u druge europske zemlje

 
VODITELJICA PROJEKTA: psihologinja Božena Perić
 
 
CILJEVI PROJEKTA:
  • kontinuirani profesionalni razvoj djelatnika ustanove kroz nadograđivanje postojećih znanja i stručnih kompetencija
  • implementacija stečenih znanja i alata za rad s djecom u praksu, osobito za rad s djecom s posebnim potrebama
  • unaprjeđivanje znanja o prepoznavanju, praćenju i zadovoljavanju individualnih potreba i mogućnosti djeteta
 
AKTIVNOSTI:
 
Projektom je planirano 8 mobilnosti za 16 djelatnika.

STRUKTURIRANE TEČAJEVE pohađalo je 10 djelatnika:
1. ˝Special Needs Children˝, Češka
2.  ˝The best for preschool teachers: Reggio Emilia Approach, Montessori
method, Outdoor Education and much more˝, Italija
3. ˝Helping Teachers and Parents Manage School Bullying˝, Malta
4. ˝Health And Emotional Education: Creating A Positive And Effective Climate
Among Students˝, Cipar

 
JOB SHADOWING (opservacija prakse u ustanovi) pohađalo je 6 djelatnika:
1. Østrem Espira Bernehage, Norveška
2. Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, Portugal
3. I.C. Giovanni Falcone, Italija (Sicilija)
 

Projekt je završen 31.08.2021. Unatoč uvjetima pandemije realizirane su sve planirane mobilnosti, te je Agencija za mobilnost i programe Europske unije provedbu cijele aktivnosti ocijenila uspješnom.


Ispiši stranicu