Erasmus+ (KA1), 1.6.2019. – 31.8.2021., Stručne kompetencije za izazove suvremenog procesa

 
U pedagoškoj godini 2019./2020. te 2020./2021. vrtić će provoditi novi KA1 projekt koji uključuje mobilnosti djelatnika u druge europske zemlje!

 
 
CILJEVI PROJEKTA:
  • kontinuirani profesionalni razvoj djelatnika ustanove kroz nadograđivanje postojećih znanja i stručnih kompetencija
  • implementacija stečenih znanja i alata za rad s djecom u praksu, osobito za rad s djecom s posebnim potrebama
  • unaprjeđivanje znanja o prepoznavanju, praćenju i zadovoljavanju individualnih potreba i mogućnosti djeteta
 
AKTIVNOSTI:
 
Projektom je planirano 8 mobilnosti za 16 djelatnika.

STRUKTURIRANE TEČAJEVE pohađat će 10 djelatnika:
1. ˝Special Needs Children˝, Češka
2.  ˝The best for preschool teachers: Reggio Emilia Approach, Montessori
method, Outdoor Education and much more˝, Italija
3. ˝Helping Teachers and Parents Manage School Bullying˝, Malta
4. ˝Health And Emotional Education: Creating A Positive And Effective Climate
Among Students˝, Cipar
5. ˝Soft skills and emotional intelligence for teachers, trainers and education
staff˝, Italija
 
JOB SHADOWING (opservacija prakse u ustanovi) pohađat će 6 djelatnika:
1. Østrem Espira Bernehage, Norveška
2. Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, Portugal
3. I.C. Giovanni Falcone, Italija (Sicilija)
 

Na stranici ćemo redovito izvještavati o tijeku projekta i mobilnostima na koje ćemo odlaziti tijekom cijele pedagoške godine. Pratite nas!


Ispiši stranicu