Obavijest o prijelazu
 OBAVIJEST
RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA
DJETETA/DJECE U DRUGI GRADSKI DJEČJI VRTIĆ

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.
 
 
 
 
Roditelji/skrbnici kojima je dijete upisano u gradski dječji vrtić koji im ne
odgovara po mjestu stanovanja, imaju mogućnost prijelaza djeteta/djece u
drugi odgovarajući gradski dječji vrtić.

 
 
 
Zainteresirani roditelji/skrbnici
pisanu Zamolbu o potrebi prijelaza djeteta/djece u drugi gradski
dječji vrtić trebaju predati u razdoblju

OD 15. DO 26.OŽUJKA 2021. GODINE
u dječji vrtić koji dijete/djeca pohađa/ju.
 
 
 
Komisija za upis djece u dječjem vrtiću rješavat će zamolbe roditelja/skrbnika
u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga i kriterijima za prednost pri upisu
.

 
Dječji vrtići izvijestit će roditelje/skrbnike o rezultatima postupka
prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima 12. travnja 2021. godine.

 
Temeljem odobrenog prijelaza roditelji/skrbnici ispisat će dijete/djecu s 31.
kolovozom 2021. godine
iz sadašnjeg dječjeg vrtića i upisati ih u odgovarajući
dječji vrtić s početkom pedagoške godine 2021./2022., odnosno od 1. rujna
2021. godine.Zamolba za prijelaz
 

Ispiši stranicu