Pravo na olakšice

Ljubazno Vas molimo da pažljivo proučite Popis dokaza o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice (str.5.) kako biste sukladno istome, prvospomenutom Zahtjevu ispravno priložili sve dokaze koji bi se mogli odnositi na činjenicu utvrđivanja cijene.
 
Na ime utvrđivanja prihoda, skrećemo Vam pozornost kako poreznu Potvrdu o visini dohotka i primitka za 2020. god. možete preuzeti putem aplikacije E-GRAĐANI uz korištenje minimalne razine 3 ili osobno na adresi bilo koje ispostave Porezne uprave, uz naravno mogućnost dokazivanja prihoda i ostalim navedenim dokazima iz popisa.
 
Roditelji / skrbnici koji smatraju da po članu kućanstva prelaze iznos od 4.500,00 kn, mogu ispuniti Zahtjev bez priloga uz obveznu naznaku kako prelaze navedeni iznos (str. 4.) te isto potpisati. Predajom takvog zahtjeva istima će s obračunati najviši iznos sudjelovanja određen prema prihodovnom cenzusu (600,00 kn).

 

RODITELJI / SKRBNICI KOJI PO GORE NAVEDENIM OSNOVAMA DO ROKA NAVEDENOM U ZAHTJEVU NE PREDAJU ISTI ZAJEDNO SA DOKAZIMA - PLAĆAJU EKONOMSKU CIJENU REDOVITOG PROGRAMA U IZNOSU OD 1.900,00 KN.

Obavijest o ostvarivanju prava na olakšice - sudjelovanje u cijeni u predškolskim ustanovama Grada Zagreba  za 2021.

Zahtjev za ostvarivanje prava na olašice - možete preuzeti ovdje

Ispiši stranicu