Postupak upisa


Obavijest o upisu u pedagošku godinu 2023./2024.

 

Poštovani roditelji,
 
u nastavku možete pronaći informacije koje se odnose na upis djece u gradske vrtiće za pedagošku godinu 2023./2024.
 
Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi  u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba 
 
Obavijest o upisu u program predškole djece obveznika predškole koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba 
 
 
Zahtjevi za upis podnose se
od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine
isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/
na poveznici e-VRTIĆI.
 
U nastavku je Pravilnik o upisu, Plan upisa te ponuda posebnih programa Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA koje je moguće upisati:

Pravilnik o upisu

Plan upisa

Ponuda posebnih programa


 
 

 


Ispiši stranicu