Upravno vijeće

 
Dječji vrtić MATIJE GUPCA sukladno prostorno-tehničkim uvjetima, omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela može osigurati samo jednoj osobi.

Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na e-mail:
vrtic-matijegupca@zagreb.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić MATIJE GUPCA nije dužan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup sukladno čl. 15. i 16. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15, 69/22).

Ispiši stranicu