Zaštita osobnih podataka


Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Tajništvo
Dubravka Ninić, dipl.iur.
Braće Cvijića 18, 10 000 Zagreb
e-mail: vrtic-matijegupca@zagreb.hr
tel: 01/3836 469

UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA

POLITIKA (PROCEDURA) prikupljanja i obrade osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, na snazi od 25.05.2018.

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Ispiši stranicu