Kontakt

Centralni objekt:
Ulica braće Cvijića 18
e-mail:
dvmatijegupca@gmail.com
vrtic-matijegupca@zagreb.hr

telefon: 01/ 38 36 469, 01/38 36 470 (ravnateljica)
fax: 01/ 38 36 509

Područni objekti:
Zagrebačka avenija 5a
telefon 01/38 36 569

Horvaćanska 6
telefon: 01/ 38 38 871

Dugavska 3
telefon: 01/ 38 16 183
 

POŠTOVANI,
 
MOLIMO VAS DA NAS OD DANA 17. 11. 2022. KONTAKTIRATE NA SLJEDEĆE ADRESE ELEKTRONIČKE POŠTE:
 
 

Ravnateljica: Silvija Zlatar, mag. praesc.educ.
radno vrijeme: 8 - 16
e-mail: ravnatelj@dv-matijegupca.hr

Tajnica: Dubravka Ninić, dipl. iur.
radno vrijeme: 8 - 16
e-mail: tajnistvo@dv-matijegupca.hr 

Računovodstvo:
Jasmina Kulenović, dipl. oec - voditeljica računovodstva
radno vrijeme: 8 - 16
e-mail: racunovodstvo@dv-matijegupca.hr

Ivana Tunjić, ekonomist - administrativno - računovodstveni djelatnik
radno vrijeme: 7 - 15
e-mail: racunovodstvo2@dv-matijegupca.hr

Pedagoginja: Lucija Vlašić, mag. paed.
radno vrijeme: 8 -15
e-mail: pedagog@dv-matijegupca.hr 

Psihologinja: Božena Vlahoviček, mag. psych.
radno vrijeme: 8 -15
e-mail: psiholog@dv-matijegupca.hr

Logopedinja: Zrinka Urukalović, mag. log.
radno vrijeme: 8 -15
e-mail: logoped@dv-matijegupca.hr

Zdravstvena voditeljica: Vedrana Čabraja, bacc. med. techn.
radno vrijeme: 8 -15
e-mail: zdravstvenivoditelj@dv-matijegupca.hr 


Ispiši stranicu