Publikacija - sažetak iskustava s mobilnosti

 


Link: Publication
Ova publikacija je rezultat suradnje dviju obrazovnih institucija iz dvije europske zemlje,
Dječjeg vrtića
Matije Gupca iz Hrvatske i dječjeg vrtića Mežmalina iz Latvije.
U našim predškolskim ustanovama u Latviji i Hrvatskoj organizirane su razmjene edukacijskoga osoblja u obliku job shadowinga – opservacije prakse. Usredotočili smo se na učenje na otvorenome te smo željeli podići svijest o važnosti aktivne igre na otvorenome s djecom. Job shadowing je namijenjen pružanju mogućnosti za suradnju i uzajamno učenje. Prateći mobilnost našega osoblja i njihove ishode učenja, odlučili smo prikupiti sva njihova iskustva u ovoj publikaciji kako bi odgojitelji iz cijele Europe dobili uvid u rad svojih kolega iz drugih zemalja. Također smo željeli prikazati prednosti job shadowinga, kao oblika usavršavanja koji omogućuje odgojiteljima da steknu nove kompetencije za cjeloživotno učenje i nova dragocjena iskustva.
Na kraju, željeli bismo zahvaliti svim predškolskim ustanovama koje su nam otvorile svoja vrata i pružile nam priliku učiti u svojim institucijama: "Idratsbornegarden Skratmosen" (Danska), "Naba" (Estonija), "Infant school Long Buckby" (Ujedinjeno Kraljevstvo), "Bowburn Infant and Nursery School" (Velika Britanija) i "SaBarnehage AS" (Norveška).

Silvija Zlatar i Kristina Bernane

This publication is a result of cooperation between two educational institutions from two European countries,
Matije Gupca Preschool from Croatia and Mežmalina Preschool from Latvia.

Exchange visits of educational staff were organized in our schools in Latvia and Croatia. We focused on outdoor learning and aimed to raise the awareness of importance of active outdoor activities with children.
The visits were designed to provide opportunities for collaboration and mutual learning. While monitoring the mobilities of our staff and their learning outcomes, we decided to record all the experiences in this publication, so that other teachers from all over Europe could have an insight in the work of their colleagues from other countries. Also, we wanted to present the advantages of job shadowing activities as a form of training which enables teachers to gain valuable new experiences.
In the end, we would like to thank all schools that opened their doors to us and readily offered us a chance to learn in their institutions: “Idratsbornegarden Skratmosen”(Denmark), “Naba” (Estonia), “Infant school Long Buckby” (United Kingdom), “Bowburn Infant and Nursery School” (United Kingdom), “SaBarnehage AS” (Norway).

Silvija Zlatar and Kristina Bernane
 

Ispiši stranicu