Upis / Ispis

 


_______________________________________________________________________________________________________________

10. 6. 2022.


Rezultati upisa djece u programe Dječjeg vrtića Matije Gupca za pedagošku godinu 2022./2023. dostupni su na poveznici:                                    Rezultati upisa
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Poštovani roditelji,

prijave za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će se od
11. do 24. svibnja 2022. godine isključivo elektroničkom prijavom.


Poveznica na Obavijest o upisima


Poveznica na web stranicu Grada Zagreba na kojoj možete saznati sve važne informacije vezane za sustav predškolskog odgoja i obrazovanja.


Linokovi za download dokumenata:
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VAŽNO

 


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,
SPORT I MLADE
 
 

 
 
IZMJENA OBAVIJESTI
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba
 
 
 

 
U Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba, KLASA: 601-01/22-001/38, URBROJ: 251-07-11-22-3 od 3. svibnja 2022. (u daljnjem tekstu: Obavijest), pod točkom IV. OBJAVA REZULTATA UPISA mijenja se dio teksta i sada glasi:
 
 
„Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 10. lipnja 2022.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 27. lipnja 2022.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“
 
         Sve ostalo u sadržaju teksta Obavijesti ostaje neizmijenjeno.

 
 
 

KLASA: 601-01/22-001/38
URBROJ: 251-07-11-22-3
Zagreb,  7. lipnja 2022.

 

                                                                                                            P R O Č E L N I C A
 
                                                                                                   Tatjana Dalić, dipl. politologinja, v.r.
 


 


Ispiši stranicu