Erasmus+ KA2 MLO – Moving and learning Outside

  
Kretanje i učenje na otvorenom
MLO – Moving and learning Outside
Erasmus+ KA2 – Strateška partnerstva, 15. 10. 2017. – 14. 4. 2020.

Link na web stranicu projekta:
moving-and-learning-outside-mlo

 

Ciljevi projekta:
 • Usmjeravanje odgojitelja, učitelja, roditelja te predstavnika obrazovnih ustanova na mogućnosti koje pruža vanjski prostor kao bogata i vrijedna okolina za učenje, razvoj i dobrobit djece rane i predškolske dobi
 • Unaprjeđivanje pedagoških kompetencija odgojitelja koji rade s djecom na otvorenom, primjenom tjelesnih aktivnosti i strategija temeljenih na igri
Nositelj projekta:
Gradski ured MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS, Portugal

Partneri projekta:

 • Dječji vrtić Matije Gupca, Hrvatska
 • Dječji vrtić OU Naba Estonia
 • Sveučilište DONNING MANDS MINNE HOGSKOLE FOR BARNEHAGEL, Norveška
 • NGO Playing, Grčka
 • Sveučilište Alameda da universidade, Lisaboa
 • Dječji vrtić i škola Agrupamento de Escolas Madeira Torres , Portugal

Očekivani rezultati projekta:
 • istraživačke aktivnosti i opservacija prakse predškolskih odgojitelja u partnerstvu sa sveučilištima
 • izrada edukativnih aktivnosti za djecu te uključivanje roditelja i lokalne zajednice
 • dvije edukacije za odgojitelje uključene u projekt (u Norveškoj i Portugalu)
 • izrada znanstvenih radova koje će objaviti suradnici sa sveučilišta
 • nadopuna vanjskih prostore vrtića (igrališta) za poboljšanje upotrebe i promicanje igre i tjelesne aktivnosti na otvorenom
 • internacionalni sastanci sa svim partnerima
 • diseminacija projekta i objavljivanje izrađenih materijala
 • didaktičko-pedagoški materijali za odgojitelje i roditelje
 • smjernice za aktivnosti na otvorenom te preporuke za rani i predškolski odgoj

Možete nas pratiti na:
https://www.facebook.com/groups/movingandlearningoutside/

Ispiši stranicu