30. 10. 2017 – 03. 11. 2017. Izvještaj s Job shadowinga, Long Buckby, Engleska

 OPSERVACIJA PRAKSE  U ENGLESKOM VRTIĆU U SKLOPU ERASMUS + KA1 PROJEKTA

U sklopu Erasmus + KA1 projekta : „Različiti pristupi kreativnom podučavanju djece rane i predškolske dobi“, djelatnice vrtića Majda Kancir i Helena Tomičak, odgojiteljice, sudjeluju na job shadowingu u dječjem vrtiću Long Buckby Infant School u Long Buckbyu, Engleska.
Cilj mobilnosti je upoznavanje s odgojno – obrazovnim sustavom na području UK, razmjena iskustva i dobre prakse s odgojiteljicama i stručnim timom u Long Buckby Infant School, usvajanje novih znanja i iskustava iz područja“outdoor education“ te jačanje ključnih kompetencija koje su važne za neposredan rad s djecom.
U skupinama boravi 24 djece s 3 odgojitelja i asistentom prema potrebi, što znatno olakšava odgojno obrazovni rad jer se baziraju na rad u podgrupama.
Long Buckby Infant School polaze djeca od 4 -7 godina. Predškola je prepoznatljiva po kreativnom kurikulumu u kojem povezuju najnovije tehnologije s naprednim obrazovnim idejama pritom stvarajući sigurno i poticajno okruženje za djecu. Kurikulum se priprema za sve grupe, sa svim potrebnim obrazovnim sadržajima – od priručnika, radnih materijala, multimedijskih sadržaja, interaktivnih igara. Svaka je soba opremljena računalom, printerom, pametnom pločom te svaki odgojitelj ima tablet s posebnim programom naziva „2Simple“ pomoću kojeg radi bilješke o svakom djetetu. Škola financira sama taj program. Po kurikulumu, djeca u UK moraju biti pripremljena za polazak u osnovnu školu što uključuje pisanje, čitanje i računanje. Djeca su podijeljena po skupinama koje su označene raznim bojama ovisno o razini pripremljenosti za školu . Za svaku od njih odgojitelji pripremaju ciljane zadatke.
U sklopu mobilnosti išle smo na izlet sa starijim grupama u Nacionalni svemirski centar u Leicesteru, posjetile smo osnovnu školu Long Buckby i dvije vrtićke ustanove.
Boraveći u Long Buckbyu, uočile smo iznimnu povezanost cijele lokalne zajednice. Sve odgojno – obrazovne ustanove su usko povezane s gradskom vlasti koja u određenim vremenskim periodima boravi u vrtiću i provjerava rad djelatnika i uspješnost djece.
Promatrajući svakodnevno odgojno obrazovni rad u skupinama, uvidjele smo važnost timskog planiranja i svakodnevnih dogovora na razini skupina.
Osvijestile smo velike razlike između našeg i engleskog  odgojno – obrazovnog sustava na području kurikuluma, dokumentiranja, organizacije i korištenja novih tehnologija.Fotografije 1. i 2. Četvrtak, dan za boravak i igru u šumi.Fotografija 1.Fotografija 2.

 
Pripremile:
Majda Kancir, odgojiteljica
Helena Tomičak, odgojiteljica
 

Ispiši stranicu