1. - 7. i 8. - 14. 10. 2017. Izvještaj s Job shadowinga - Danska i Estonija

 OPSERVACIJA PRAKSE U DANSKOM I ESTONSKOM VRTIĆU U SKLOPU ERASMUS + KA1 PROJEKTA, LISTOPAD 2017.

 
U sklopu Erasmus+ KA1 projekta : „Različiti pristupi kreativnom podučavanju djece rane i predškolske dobi“ djelatnici vrtića Matije Gupca sudjeluju na job shadowingu (opservaciji prakse) u drugim europskim vrtićima.
Odgojiteljica Ivana Stančerić i zdravstvena voditeljica Vedrana Čabraja sudjelovale su od 1. do 7. 10. 2017. na job shadowingu u dječjem vrtiću "Idrætsbørnegården Skratmosen" u Sønderborgu (Danska), a odgojiteljice Nina Dolanjski Bosnar i Štefica Škrlin sudjelovale su od 8. do 14. 10. 2017. na job shadowingu u dječjem vrtiću  „Naba“ u Tallinu (Estonija). 
Cilj je bio praćenje dugogodišnjeg rada i podučavanja na otvorenom.
Nakon tjedan dana koje smo provele u Danskoj i Estoniji te sažimanja dojmova po povratku, zaključili smo da se način rada u oba vrtića podudara u mnogim segmentima.
U oba vrtića je naglasak na podučavanju na otvorenom. Dok djeca u dječjem vrtiću u Estoniji provode na otvorenom barem 3 sata dnevno u Danskoj su otišli korak dalje te su na otvorenom i do 6 sati. Djeluje se pod geslom „ne postoje loši vremenski uvjeti, postoji samo neprikladna odjeća“.
Znači, djeca i odgojitelji su opremljeni kišnim odjelima i gumenim čizmama te su na otvorenom i za vrijeme vjetra i kiše.
Zajedničko im je i to da je naglašena povezanost ustanove s roditeljima. Oni surađuju u planiranju i provođenju  aktivnosti, sudjeluju u donošenju odluka koje se tiču materijalnog okruženja, sudjeluju u uređivanju vrtićkog igrališta i sl. Uvid u dnevni, mjesečni i godišnji plan u Estoniji imaju preko računala, a u Danskoj svakodnevnim boravkom u vrtićkom prostoru preko obavijesti, fotodokumentacije ili neposrednim razgovorom s odgojiteljima. Općenito, roditelji su uključeniji u svakodnevni  život djeteta u vrtiću negoli je to slučaj u Hrvatskoj. Roditelji, djeca i zaposlenici smatraju vrtić svojim drugim domom stoga puno vremena provode u njemu (održavaju piknike, čajanke i sl.)  U oba vrtića koja smo posjetile prepoznaje se opuštenost i neposrednost u radu,  a poticaji i aktivnosti dobro su planirane i prirodno se događaju u situacijama u kojima su djeca subjekti vlastite akcije.
Specifičnost estonskog kurikuluma je ta da odgojitelji jednom mjesečno prezentiraju svoj rad kolegama kako bi ih upoznali s provedbom projekata koji su trenutno u skupini. Općenito, naglasak je na timskom radu, projektnom učenju i neizostavnom učenju na otvorenom.
Specifičnost danskog kurikuluma se očituje u tome da imaju tim odgojitelja za svaku ključnu kompetenciju koji onda planiraju poticaje za iste. Smatraju da će se sve kompetencije razviti boravkom na otvorenom jer se poticanjem grube motorike potiče fina motorika te time i razvoj govora, spoznaje i socio – emocionalni razvoj.
U oba vrtića, u vrtićkim skupinama je do 20 djece s 2 odgojitelja i barem jednim asistentom što na neki način olakšava odgojno – obrazovni rad posebice u djelu pripreme djece na izlazak i ulazak.
I u Danskoj i Estoniji, plaža i šuma su vrlo blizu vrtićima stoga se mnogo vremena provodi upravo tamo. Šuma i plaža na taj način postaju mjesto učenja i razvoja.  Do plaže ili šume se dolazi šetnjom ili vožnjom biciklima.
Zaključak:
Boravkom u ova dva vrtića promijenili smo stavove vezane za boravak na otvorenom. Shvatili smo da vrtićko igralište i prirodno okruženje vrtića mogu biti glavno mjesto podučavanja pri čemu kreativnost  odgojitelja pri planiranju i vođenju aktivnosti snažno dolazi do izražaja. Svakako planiramo novostečena pozitivna iskustva i znanja prenijeti odgojiteljima i roditeljima našeg vrtića.
 

Aktivnosti na otvorenom u Danskoj (fotografija 1. i 2. )


               
                              
                                  fotografija 1.                                                                         fotografija 2.
 

Aktivnosti na otvorenom u Estoniji (fotografija 3. i 4.)

  

                                                                                 fotografija 3.


  

                                                                                     fotografija 4.


Pripremile:

Nina Dolanjski Bosnar, odgojiteljica
Štefica Škrlin, odgojiteljica
Ivana Stančerić, odgojiteljica
Vedrana Čabraja, zdravstvena voditeljica




Ispiši stranicu